Údolí Loiry

Víno

Loira, která je přibližně tisíc kilometrů dlouhá, je nejdelší řekou Francie a její vinice nejsou nikdy daleko od jejich břehů. Pramení velmi blízko údolí Rhony, ale rozdíl v klimatech těchto dvou oblastí je dramatický.

Ráz krajiny a podnebí velikého kraje Loiry se mezi městy Nantes a Roannes prudce mění. Od přímořských podnebí poblíž oceánu po silně kontinentální klima ve vnitrozemí. Výsledkem je spousta různorodých terroirs, které dávají vzniknout širokému výběru vín.

Se svými suchými, sladkými a perlivými víny – ať už bílými, červenými či růžovými – je údolí Loiry třetím nejvýznamnějším krajem Francie, co se kvality vína týče.

Podnebí

Kraj Údolí Loiry je znám svým vlídným podnebím s mírnými zimami, které následují tlakové níže z Atlantiku, které přináší déšť a vláhu. Léta jsou zde relativně teplá, rozhodně však ne horká. Kraj Loiry představuje nejsevernější výspy francouzského vinařství, vzhledem k místní průměrné slunečnosti a vysoké vlhkosti.

Zhruba pětisetkilometrový pruh východní Loiry je méně jednolitý, než se jeví na první pohled, jeho rozlišná mikroklimata se liší ve vydatnosti slunečního svitu i v míře dešťových srážek. Ve městě Blois prší méně než v Nantes a na kopcích kraje Anjou svítí víc, než na pláně mezi Blois a Orléans. Většině severních odrůd se v údolí Loiry daří výborně.

Život a kultura

Lidé žijící v povodí Loiry milují víno a jejich vytříbená a vynikající kuchyně je založena na širokém výběru rozličných druhů jídla. Nesmí chybět ryby a plody moře, stejně jako zelenina, dozrávající hned na začátku sezóny. Kraj poskytuje spoustu druhů kozího sýra, jelikož je zde podnebí stejně příznivé pro chování dobytka jako pro pěstování ovoce.

Není divu, že si králové Francie stavěli své hrady právě zde – a založili tak dlouhotrvající tradici kultivovanosti a dobrého života. Mnoho z velkých historických momentů Francie se událo na Loiře a život je zde stále výjimečným zážitkem.

Pokud má člověk rád krásnou krajinu, domky s břidlicovými taškami a francouzské zahrady, je pro něj výlet k mírumilovné Loiře to pravé.

Krajina

Loira protéká celou Francií. Není tedy překvapivé, že se vinice nacházejí na nejrůznějších typech půd. V západní části regionu jsou vinice kolem města Nantes položeny na půdách z granitu, břidlice a ruly z prastarého Armorikánského masívu.

Anjou má většinu půd složena stejně, ale dál na východ, na kraji Pařížské pánve, začínají převládat vápencové půdy. V kraji Touraine dominují naplaveninové, jílové, jílovo-vápencové a písčité půdy. V Sancerre převažuje vápenec s písčitými, či štěrkovitými terasami.

Pro tuto diverzitu tvoří vína údolí Loiry početnou rodinu, která se vymyká jednoduchému třídění a škatulkování. Muscadet je například zcela odlišné od Sancerre. Každá odrůda hroznů zkrátka musí přivyknout na půdu a terroir, kde je vysazena.

Kategorie:

Víno

© 2023 receptik.cz | Nakódoval Leoš Lang