Vinařské oblasti Francie

Víno

Od Nantes po Štrasburk, od Remeše do Biarritz, od Nice po Bordeaux, od Toulouse až po Lyon. Nejkrásnější města se vždy nalézají v srdci kraje s vynikajícím jídlem, kde hlavní roli hraje víno.

Nehledě na to, že tyto kraje nabízejí čarokrásnou přírodu a pozoruhodnou kulturu. Každá z nespočetných francouzských vinic má svůj vlastní příběh. Ať už jsou to nepříliš známé vinice v polozapomenutých částech země nebo tradiční vinařské oblasti.

Alsasko

Zdejší kraj je zcela jedinečný. Francouzské i německé vlivy stejnou měrou ovlivnily alsaský jazyk, tradice, a dokonce i místní vína. Jedná se také o jediný kraj Francie, kde se víno prodává podle jména odrůdy hroznůTak je tomu zde již odedávna.

Dalším paradoxem je fakt, že přestože je Alsasko důležitou zemědělskou a vinařskou oblastí, je také významným ekonomickým centrem s vysokou hustotou obyvatelstva.

Beaujolais

Pohled na Beaujolais s řetězcem zalesněných kopců připomíná krásné pohlednice z francouzského venkova. Vesnice se špičatými věžičkami kostelů jsou rozesety po krajině a ožívají zvukem šťastně si hrajících dětí.

Když se člověk rozhlédne, uvidí na východě saonské pláně a dál na horizontu bílé obrysy Alp s jejich korunou a pýchou, horou Mont Blanc. To ovšem ani zdaleka není vše, co Beaujolais nabízí.

Bordeaux

Město Bordeaux a přilehlý kraj leží právě v oněch pomyslných místech, která dělí Francii na severní a jižní. Velké město, které svou pompou konkuruje samotné Paříži, připomíná Antverpy či Versailles a má ekonomiku mezinárodního úrovně.

Jeho architektura připomíná daleko více Paříž, než typickou architekturu malých městeček a vesnic Středozemí.

Burgundsko

Historie Burgundska je spjata s úsilím o dokonalost. Bourboni, kteří ve středověku vládli oblasti sahající až k Severnímu moři, s pomocí cisterciáckých mnichů stavěli jeho města a vinice s důrazem na honosnost.

Champagne

Champagne, s každoroční průměrnou teplotou 10,5 stupně Celsia, je chladným krajem vystaveným severním větrům a vlivům sibiřských anticyklón (tlakových výší).

Přesto je však tato oblast dostatečně teplá na to, aby dala dozrát místním odrůdám.

Charentes

Napůl cesty mezi Loirou a Garonnou leží Charentes, skládající se ze dvou krajů (départements), které jsou celosvětově proslulé svou výrobou koňaku (Cognac).

Jelikož zde panuje stejné, snad jen o trochu studenější podnebí jako v Bordeaux, pěstuje kraj Pineau des Charentes a Vins de Pays.

Korsika

Korsika, se svými nádhernými, dramatickými scenériemi s rozeklanými vrcholky hor, jenž zůstávají pokryty sněhem až do května, a tyrkysovými vodami, které omívají bělostná pobřeží mnoha místních vesnic, většinou nemotorně se choulících na stěží dosažitelných mysech, nabízí na každém kroku nová překvapení.

Jura a Savojsko

Pasteur, který svým výzkumem v mikrobiologii zásadně přispěl k rozvoji výroby vína, vyrostl v Arbois, hlavním městě vinařské oblasti Jura.

Přestože kraj leží vedle prastarého pohoří Jura a není znám zrovna exotickým podnebím, vyrábí se jak zde, tak v hornatém Savojsku vynikající červená a bílá vína.

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon je největší vinařskou oblastí světa. Rozprostírá se od Rhony k hranicím se Španělskem a je pětkrát rozlehlejší než celá vinařská oblast Austrálie.

Její zeměpisná i geologická různorodost se projevuje zejména v široké diverzitě místních terroirs.

Provence

Provence, táhnoucí se od Arles až po Nice, je nádhernou přímořskou, turistickou destinací s idylickými scenériemi a prosluněnými vinicemi.

Ať už návštěvníka zajímá umění, historie, zeměpis či kultura všeobecně, na vše lze v Provence narazit téměř na každém kroku – a nejen během velkých letních festivalů.

Sud-Ouest (Jihozápad)

Jihozápadní vinařský kraj byl utvořen, protože se spousta malých roztroušených vinařů a vinic rozhodla dát dohromady, aby zlepšili kvalitu vína a získali větší ohlas.

Po tom, co dlouho stáli ve stínu sousedního Bordeaux, spojili síly, aby za pomoci tvrdé práce, pozornosti k přírodě a ctižádosti zkvalitnili výrobu místního vína.

Údolí Loiry

Loira, která je přibližně tisíc kilometrů dlouhá, je nejdelší řekou Francie a její vinice nejsou nikdy daleko od jejich břehů.

Ráz krajiny a podnebí velikého kraje Loiry se mezi městy Nantes a Roannes prudce mění. Od přímořských podnebí poblíž oceánu po silně kontinentální klima ve vnitrozemí. Výsledkem je spousta různorodých terroirs, které dávají vzniknout širokému výběru vín.

Údolí Rhony

Poté, co proteče Alpami, zahýbá řeka Rhona prudce na jih, směrem k Středozemnímu moři. Je to zhruba v tomto místě, poblíž Lyonu, kde se studené, šedivé a mlhovité počasí severu podvoluje slunci, vůním teplého venkova a bohatým vinicím jihu.

© 2022 receptik.cz | Nakódoval Leoš Lang